"กลุ่มธุรกิจโรงงาน"


อุณหภูมิที่เหมาะสม ประกอบกับระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งช่วยส่งเสริมให้กระบวนการผลิตทั้งสินค้า Food และ Non-Food ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน บริษัทฯ สามารถออกงานระบบ ที่ช่วยตอบโจทย์สร้างบรรยากาศ ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ และประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

 

About Company

ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 3 ทศวรรษ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านงานวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบดับเพลิง และงานระบบไฟฟ้า

Location

Get in Touch

 • Phone:
  02 888 77 04 / 02 888 77 05
 • Fax:
  02 888 77 03
 • Email:
  mtn_mac@hotmail.com
 • Address:
  140 , 142 ซอยบรมราชชนนี 117
  ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170